Proponujemy kompleksową obsługę telemarketingu 
nie ograniczającą się do klasycznych projektów. Jesteśmy elastyczni i dopasujemy rozwiązanie do każdej wizji kontrahenta.

Business Process Outsourcing

Nowoczesne firmy coraz częściej decydują się na outsourcing części pracy lub całych działów.

Outsourcing procesów to nie tylko redukcja kosztów stałych
ale również koncentracja firmy na kluczowych elementach biznesu, bez obawy o zaniedbanie innych działań. Łatwa skalowalność infrastruktury Call Center pozwala
na prowadzenie projektów stałych oraz sezonowych.

W przypadku średnich i małych firm proponujemy outsourcing zadań, do których obsługi nie opłaca się zatrudniać dodatkowej osoby, lub zadania wykonywane są niechętnie. Chcesz wiedzieć więcej?

Dlaczego outsourcing?
- brak kosztów stałych,
- brak problemu rekrutacji i rotacji,
- brak kosztów nadzoru i szkoleń,
- realizacja wg. najlepszych rynkowych praktyk,
- duża skalowalność,
- koncentracja na core-business,
- mierzalność wyników,
- możliwość stworzenia zdrowej konkurencji pomiędzy dwoma CC lub CC a działem wewnętrznym.

Wykorzystanie telemarketingu w firmach

Większość firm wykorzystuje jakąś formę telemakretingu we własnej działalności. Oczywiste plusy tego narzędzia sprawiają, że decydenci sprawdziwszy efektywność Call Center w jednym obszarze przekazują kolejne działania
do realizacji.

Poniższy graf przedstawia najczęściej spotykanie projekty telemarketingowe.

                                                                                                                             

Projekty telemarketingowe

Proponujemy kompleksową obsługę telemarketingu
nie ograniczającą się do klasycznych projektów. Jesteśmy elastyczni i dopasujemy rozwiązanie do każdej wizji kontrahenta.

Usługi Wychodzące
Umawianie Spotkań i Generowanie Leadów Sprzedażowych
Dobrze zorganizowana firma składa się z jednostek o jasnych celach, wyspecjalizowanych w określonym zakresie obowiązków.

Dzięki działaniom prosprzedażowym takim jak umawianie spotkań i generowanie Leadów, handlowcy mogą się skupiać
na nawiązywaniu relacji z już przebranymi klientami. Nie tracą czasu na poszukiwanie firmy, która wyraża chęć spotkania, dzięki czemu statystycznie odbywają ich więcej co przekłada się na wynik sprzedażowy. Dodatkowo, przekazanie tego obowiązku jednostce zewnętrznej pozwala na większe skupienie i wyspecjalizowanie działu handlowego. Wyślij zapytanie.

Telefon powitalny (Welcome Call)
Klient podpisując umowę ma pewne oczekiwania wobec produktu i firmy. Pierwszy kontakt z działem obsługi klienta jest ważnym wydarzeniem, który buduje wizerunek firmy w oczach klienta. Odpowiednie zainicjowanie tego procesu poprzez telemarketing pozwoli na właściwe sprofilowanie relacji z nowym klientem, zaowocuje jego lojalnością i zadowoleniem z kontaktu z firmą.

Badanie Satysfakcji Klienta
Badania pokazują, że jakość usługi lub produktu, a nie jego cena lub marka skutecznie przyciągają klienta. Skąd pozyskać informację, czy pożądany wizerunek Państwa firmy jest prawidłowo odbierany przez klientów? Analiza informacji uzyskanych
od klientów umożliwi Państwu świadome zarządzanie ich opinią związaną z marką, zmniejszy ich rotacje oraz zwiększy przychód
za pomocą telemarketingowego Badania Satysfakcji.

Zespół doświadczonych telemarketerów Call Center Pro wspierany przez zaawansowane rozwiązania CATI dokona profesjonalnej analizy zdobytych danych oraz zidentyfikuje występujące trendy w postrzeganiu Państwa firmy przez klientów.

Realizujemy proste badania w budżecie, dostępnym nawet dla małych firm jak również skomplikowane badania z zastosowaniem narzędzi i metod statystycznych. Kliknij i sprawdź.

Badanie Utraconego Klienta (Lost Business)
Im większa jest baza aktualnych klientów tym większa jest baza aktywów i tym samym wartość utrzymania klienta. Wielokrotnie potwierdzone badania sugerują, że pozyskanie nowego klienta jest o wiele droższe niż utrzymanie starego. Dodatkowo, według powszechnie znanej zasady 20% klientów, generuje 80% zysków firmy. Co zrobić jeśli klient już od nas odejdzie?

Tutaj Call Center Pro upatruje wartość dodaną w uzyskaniu jak najbardziej kompletnych informacji dotyczących powodu rezygnacji. Czy obsługa handlowa była na najwyższym poziomie? Czy oferta spełniała oczekiwania? Co było bezpośrednim powodem rezygnacji?

To tylko niektóre z pytań, które nasi wyspecjalizowani telemarketerzy zadają klientom. Systemy CATI pozwalają na przeprowadzenie każdego badania szybko i precyzyjnie. Z doświadczenia wynika, że rozmówca będzie szczery jeśli badania zostanie przeprowadzone przez inną osobę niż ta, z którą miał do tej pory do czynienia w kontaktach z firmą.

Badanie Rynku i Wywiad Gospodarczy
Dostarczamy informacje kluczowe dla każdego działu sprzedaży. Telemarketerzy docierają do właściwych osób, uzyskują od nich informacje o planach zakupowych w danym obszarze, i pozyskują dane kontaktowe do kluczowych osób. W ten sposób handlowcy mają pełen komplet informacji, umożliwiający prowadzenie bardzo sprecyzowanych i skutecznych działań do określonych grup docelowych. Prowadzimy zarówno proste ankiety jak i skomplikowane wywiady CATI.

Wsparcie Call Center pozwala handlowcom skoncentrować się na sprzedaży, minimalizując czas spędzony na przesiewaniu rynku.

Badanie Znajomości Marki i Inne Badania Marketingowe
Prowadzimy badania ilościowe CATI, które dostarczają wartościowych informacji biznesowych i zmniejszają ryzyko podejmowanych decyzji. Proponujemy zarówno proste badania dotyczące produktu, sprzedaży, branży, reklamy, czy rynku jak i bardziej skomplikowane kompleksowe rozwiązania. Wywiad marketingowy pozwala określić pozycję firmy względem produktów konkurencji. Źródłem informacji mogą być pracownicy, dostawcy lub klienci firmy. Dostarczymy informację o wybranych wskaźnikach w przejrzystej i łatwej do analizy formy.

Wybrane wskaźniki marketingowe - wskaźnik satysfakcji klientów, dynamika wzrostu sprzedaży, udział w rynku, wskaźnik utrzymania klientów, wskaźnik lojalności klientów, wskaźnik utraty klientów, wskaźnik alokacji środków marketingowych, analiza ryzyka marketingowego, wskaźnik RFM, wartość życiowa klienta CLV, wskaźnik wartości, metoda DCF, Net promoter score.

Callcenter - usługi wychodzące

Aktywizacja Klienta, Budzenie Klienta
Czy w Państwa zasobach istnieją klienci, którzy niegdyś generowali przychód, a od pewnego czasu przestali korzystać z Państwa usług bez wyraźnej przyczyny?

Nasz wyspecjalizowany zespół we współpracy z Państwa działem marketingu przygotuje odpowiedni przekaz dla takich klientów, który sprawi, że na nowo staną się aktywnymi klientami firmy.

Faxmailing
Prowadzimy kampanie masowej wysyłki faksów. Kampanie tego typu najlepiej sprawdzają się w projektach masowego zbierania zamówień gdzie Zleceniodawcy zależy na szybkim dotarciu do jak największej grupy klientów.

Ponadto klienci dokładnie znają produkt lub są zobligowani do jego wykorzystania.

Faxmailing ciągle jest bardziej efektywną metodą kontaktu niż wysyłki mailingowe, które umykają odbiorcom z uwagi na ilość komunikatów, które dostają.

Voice Broadcast - SMS głosowy
SMS głosowy może być wykorzystywany w ramach obsługi konkursów w celu motywacji załogi lub przypomnieniu o płatnościach. Koszt dotarcia do jednego odbiorcy jest bardzo niski.

Obsługa programów lojalnościowych i promocji

Chcesz zaproponować swoim stałym klientom coś wyjątkowego przed nowym sezonem sprzedażowym? Badania pokazują,
że konwersja z rozmowy z żywym konsultantem będzie wielokrotnie wyższa niż komunikacja za pomocą SMS, poczty czy wiadomości email.

Miękka Windykacja
Według badań prowadzonych przez KRD mniej niż 10% firm nie ma problemów z terminowym odzyskiwaniem wierzytelności. Takie statystyki wymuszają na przedsiębiorstwach prowadzenie zdecydowanej polityki windykacyjnej. Ponieważ w Call Center Pro
na pierwszym miejscu stawiamy utrzymanie istniejącego klienta, działania prowadzone przez nas pozwolą przypomnieć klientom
o zbliżającym się terminie zapłaty w sposób profesjonalny i gwarantujący budowanie dobrych relacji.

Outsourcing tego zadania pozwoli ograniczyć stres ciążący na dziale księgowości i odseparować procedurę windykacyjną
od bieżącej działalności firmy.

Telesprzedaż
Sprzedaż przez telefon to jedna z najefektywniejszych kosztowo metod dotarcia do klienta. Powszechność i udokumentowana skuteczność tego kanału sprzedaży sprawia, że telesprzedaż jest uważana za coś oczywistego i prostego do wykonania. Nic bardziej mylnego. Stworzenie właściwej koncepcji sprzedaży, dopasowanie odpowiednich procedur do specyfiki tego kanału oraz dobranie właściwego zespołu są zadaniami trudnymi i wymagającymi doświadczenia i wiedzy. Nasz zespół przygotuje dla Państwa projekt telemarketingowy maksymalizujący długookresową stopę zwrotu. Posiadamy wypracowane szablony działania, które umożliwiają realizację każdej sprzedaży.

Inne Projekty
Czekamy na Państwa wizje innych projektów telemarketingowych. Jesteśmy elastyczni i nasz zespół na pewno znajdzie dla Państwa odpowiednią koncepcję realizacji zlecenia.

Obsługa Obcojęzyczna
Poszukujecie Państwo zleceń poza granicami kraju? Posiadacie klientów, których obsługa wymaga zdolności językowych?

W ramach struktur Call Center jesteśmy w stanie zapewnić telemarketingowe wsparcie dla projektów w językach: angielskim, rosyjskim, niemieckim oraz ukraińskim.