KONTAKTY

• Przynależysz do silnej organizacji biznesowej łączącej przedsiębiorców różnych branż oraz masz dostęp do stale rosnącej bazy firm z Białorusi, Rosji i Kazachstanu.
• Spotykasz się regularnie z przedstawicielami kadry zarządzającej, liderami biznesu oraz przedsiębiorcami liczącymi się na rynkach Europy Wschodniej.
• Masz możliwość wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami z Polski działającymi już na rynkach Europy Wschodniej.
• Uzyskujesz profesjonalną pomoc w aranżowaniu spotkań biznesowych.

PUBLIC AFFAIRS

• Korzystasz z siły wspólnego stanowiska w kwestiach makro-ekonomicznych oraz sektorowych.
• Uczestniczysz w Komitetach tematycznych Izby Handlowej.
• W zależności od potrzeb otrzymujesz indywidualne wsparcie w kontaktach z administracją publiczną, masz możliwość spotkań z decydentami.
• Współtworzysz i korzystasz z Międzynarodowego Centrum Mediacji.

ROZWÓJ

• Uczestniczysz w cyklicznie organizowanych spotkaniach Izby, zarówno w Polsce jak i za granicą.
• Zdobywasz wiedzę i wymieniasz doświadczenia zawodowe poprzez uczestnictwo w klubach i seminariach.
• Masz dostęp do usług Centrum Rozwoju Biznesu po preferencyjnych stawkach: pomoc prawna i logistyczna w otwieraniu firmy, usługi księgowe, misje handlowe, badania rynku, sprawdzanie kontrahentów.

BONIFIKATY

• Bezpłatnie korzystasz z sali konferencyjnej w siedzibie Izby Handlowej w Warszawie.
• Otrzymujesz atrakcyjne oferty dedykowane wyłącznie członkom Izby Handlowej.
• Masz pełen dostęp do usług dedykowanych Przedsiębiorcom świadczonych przez naszych partnerów na Wschodzie.

PROMOCJA

• Bezpłatnie publikujesz informacje o swojej firmie na stronie Izby Handlowej oraz w Newsleterze.
• Bezpłatnie umieszczasz informację o Twojej firmie w katalogu Izby Handlowej.
• Masz możliwość promocji marki na licznych spotkaniach dla biznesu.
• Promujesz swoje działania poprzez prowadzenie klubu lub seminarium.

Tylko teraz, pierwszych 10 członków Izby Gospodarczej zostaje zwolnionych z opłat za członkostwo przez pierwszy rok!!