1. REKRUTACJA I DOBÓR PERSONALNY.

Dlaczego warto? Nasz zespół rekruterów posiada wieloletnie doświadczenie, zarówno w prowadzeniu rekrutacji masowych na stanowiska szeregowe (duża ilość pracowników w krótkim czasie) jak również poszukiwaniu specjalistów (w tym headhunting). Prowadzimy projekty dla pracodawców z Polski, Niemiec oraz Wielkiej Brtanii.

Korzystając z naszych usług:

 • nie ponosisz kosztów nieudanych rekrutacji oraz zamieszczania ogłoszeń i reklam, pobieramy opłaty tylko za kandydatów, którzy rozpoczną pracę w Państwa firmie,
 • masz możliwość sprawdzenia pracownika, na każdą zrekrutowaną osobę udzielamy indywidualnego okresu gwarancji,
 • uzyskujesz dostęp do unikalnej bazy sprawdzonych kandydatów, nie zatrudniasz przypadkowej osoby,
 • oszczędzasz czas, nasi rekruterzy dobierają najlepsze kanały dotarcia do kandydatów oraz metody ich selekcji indywidualnie dobrane do stanowiska pracy,
 • uruchomienie w rekrutacji dedykowanych działań wizerunkowych oraz wartości dodanych oferty dopasowanych do profilu poszukiwanych kandydatów.

2. REKRUTACJA PERSONELU ZE WSCHODU.

Jak działamy?

 • Posiadamy sieć partnerów bezpośrednio na Ukrainie oraz Białorusi, dzięki czemu możemy zweryfikować kandydatów na miejscu, przed wysłaniem ich do Polski.
 • Na podstawie dokumentów posiadanych przez obcokrajowca, historii jego zatrudnienia oraz stanowiska pracy na jakie ma być zatrudniony rekomendujemy najkorzystniejszą metodę legalizacji pracy oraz pobytu w Polsce.
 • W razie potrzeby organizujemy oraz w pełni zarządzamy zakwaterowaniem dla pracownika.
 • Pomagamy w formalnościach związanych z rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca (w tym meldunek, PESEL, rachunek bankowy), pomagamy także w organizacji pierwszych dni pobytu w Polsce. Wsparcie w realizacji badań lekarza medycyny pracy.
 • Jeżeli zdecydujesz się na dłuższą współpracę z cudzoziemcem pomagamy w przedłużaniu legalizacji pracy oraz pobytu. Sami pilnujemy wszystkich terminów i pośredniczymy w kontaktach z urzędami, nie ryzykujesz przestoju w pracy z powodu utraty przez cudzoziemca możliwości legalnej pracy.
 • Szczególny nacisk kładziemy na komunikację, dlatego wprowadziliśmy standard SPOC (single point of contact), czyli dedykowana dwujęzyczna osoba odpowiedzialna za koordynację realizacji projektu. Dodatkowo możemy delegować do zakładu pracy osobę pomagającą w tłumaczeniach przy szkoleniach wstępnych lub dwujęzycznego pracownika wykonującego pracę razem z zespołem i pełniącego jednocześnie rolę Team Lidera.
 • Jeżeli masz własnych pracowników zza granicy oferujemy także usługę legalizacji ich pracy oraz pobytu.

3. PRACA TYMCZASOWA I OUTSOURCING PRACOWNICZY

Korzyści ze współpracy:

 • Możliwość koncentracji własnych zasobów na strategicznych zadaniach firmy, pozostały personel zapewnia TEAM4SALES.
 • Niższe koszty obsługi działalności leżącej poza głównym obszarem aktywności firmy, rekrutacja raz obsługa kadrowo-księgowa prowadzona przez TEAM4SALES.
 • Brak zwiększenia liczby zatrudnionych osób bezpośrednio przez Państwa firmę w okresach zwiększonego zapotrzebowania na pracę. Dostarczamy potrzebny personel na bieżąco zgodnie z zamówieniem.
 • Elastyczność modelu współpracy oraz kosztów dostosowywany do profilu Państwa firmy, rozliczenia wszystkich kosztów jedną zbiorczą fakturą na koniec miesiąca (wynagrodzenia, składki ZUS, zaliczki na podatek dochodowy, badania wstępne i okresowe, szkolenia BHP itp.).
 • W okresie mniejszego zapotrzebowania na pracę możliwość redukcji ilości pracowników bez konieczności zachowania okresów wypowiedzenia i płacenia kosztów „postojowego”.
 • Możliwość stosowania różnych form zatrudnienia personelu (praca tymczasowa, umowa zlecenie).
 • Dostęp do sprawdzonych pracowników.

Najważniejsze elementy realizacji usług przez TEAM4SALES:

   

 • Rekrutacja i nadzór nad personelem. Możliwość delegowania własnego pracownika pełniącego funkcję Team Lidera.
 • Bieżąca obsługa i komunikacja z pracownikami, wszystkie uwagi i problemy zgłaszane przez pracowników przechodzą najpierw przez naszą firmę.
 •  Możliwość zabezpieczenia procesu pod względem BHP.
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej przez TEAM4SALES.
 • Lepsza kontrola kosztów pracowniczych - rozliczenie z agencją następuje na podstawie jednej zbiorczej faktury wystawianej na koniec każdego miesiąca na podstawie ewidencji godzin.
 • Elastyczność zatrudnienia pozwalająca na optymalizację poziomu kadr każdego dnia pracy.
 • Korzystniejsze, niż w przypadku standardowych umów o pracę, przepisy regulujące rozliczanie urlopów oraz terminy wypowiadania i przedłużania umów (urlop w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika, możliwość rezygnacji z pracownika bez okresu wypowiedzenia).
 • Możliwość sprawdzenia pracownika przed zatrudnieniem go na stałe „try and hire”.