Agencja pracy TEAM4SALES oferty pracy w kraju i za granicą (numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia 21989)

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z poniższą klauzurą o przetwarzaniu danych osobowych na adres: rekrutacja@team4sales.com

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Contact Factor Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Contact Factor Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 20. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

PRACA W POLSCE: